FDA

Amerika FDA Kaydı ve ABD Temsilciliği

Bioterörizm yasarı uyarınca, ABD’ye satış yapacak gıda firmaları, ilaç veya medikal cihaz imal eden ya da üreten, paketleme yapan ya da ürünü depolayan tüm ABD’li ve yabancı firmalar, FDA’ a kayıt yaptırmak ve FDA ruhsatına sahip olmak zorundadırlar. Kozmetik kurumlarının FDA kaydı zorunlu değildir; ancak bu ruhsat ABD pazarı için güven telkin ettiğinden FDA kaydı yapılmış olması gümrük işlemleriniz kolaylaştırıp, ihracatınızı arttıracaktır.

FDA kaydı gerçekleştirmeyen firmalardan ABD’ye ithal edilen mamuller, ABD geçiş limanında alıkonur ve ABD’ye girişine müsaade edilmez. FDA ruhsatı alabilmek için Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi’ne (Food and Drug Administration = FDA) kaydolmak ve firmanız için ABD’de yerleşik daimî bir yetkili temsilci bulundurmak gerekmektedir.

Gold Atlantic Ltd. olarak firmanıza ve ihracatını yapmayı planladığınız ürünlerinize en kısa zamanda ve en iyi fiyatlandırmayla FDA alıyoruz. ABD’deki partnerimiz aracılığıyla firmanıza daimî olarak FDA Yetkili Temsilcisi atıyoruz.

Ayrıca Amerika’da FDA kaydı için gerekli olan Unique Facility Identifier (UFI) denilen Özel Tesis Kimlik Numarası alımı konusunda ve DUNS* kodu (Data Universal Numbering System) için başvuru işlemlerinde de destek sağlıyoruz.

*DUNS (Data Universal Numbering System), şu ana dek 300 milyonu aşan sayıda firma ve işyerini sınıflandırmak amacıyla tahsis edilmiş, dünya çapında geçerli bir numaralandırma sistemidir. DUNS kodu, şirketlerin uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırmakta ve DUNS koduna sahip şirketler potansiyel müşteriler tarafından daha kolay bulunabilmektedir. DUNS kodu Dun & Bradstreet (D&B) adlı özel bir ticarî firma tarafından tahsis edilmektedir.