İNGİLTERE Sponsorluk LİSANSI Alma / Sponsorship License

İngiltere Sponsorluk Lisansı Alma / Sponsorship License

İngiltere Sponsorluk Lisansı, Birleşik Krallık’da bulunan şirketlerin, Türkiye dahil başka bir ülkeden Birleşik Krallık’a çalışan getirebilmesi için verilen bir lisanstır.

Hangi Şirketler Başvurabilir?

Birleşik Krallık’da bulunan Sole Trader ve Limited şirketleri bu lisansa başvurabilir. Minimum ciro gerekliliği yoktur.

Sponsor Lisansı İle Kimler Getirilebilir?

Skilled Worker (Nitelikli Çalışan), Intra-company Worker, Kısa Süreli Çalışanlar (Mevsimsel çalışan, Değişimli çalışan gib)

Lisans Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Şirketin özellikleri ve faaliyet alanlarına bağlı olarak sunulması gereken belgeler değişmektedir. Bununla beraber öncelikle şirketin temel bilgileri temin edilir (Paye No, VAT no, şirket banka dökümleri gibi). Şirket ile ilgili belirtilmesi gereken diğer bazı bilgiler ise şu şekildedir: çalışma saatleri, iş kodu, minimum maaş gelecek çalışanda aranan özelliklerdir. (18 aydan daha kısa bir süredir faaliyet gösteren şirketler için ek belgeler gerekebilmektedir.)

Başvuru yapıldıktan sonra karar ortalama 8 haftada gelir.

Çalışan Getirme Süreci Nasıl İşler?

Sponsor Lisansı alan şirket getireceği her bir çalışan için kendisine atanacak sistemden COS sertifikası (Sponsorluk Sertifikası) oluşturabilir. Gelecek olan çalışanın puanlama sisteminde en az 70 puan alması gerekir. 

  • 20 puan: COS sertifikası (Certificate of Sponsorship) İşverenden temin edilecek Sponsorluk Sertifikası. Bu belgede başvuru sahibinin adı, yapacağı işin detayları, maaş ve başlangıç tarihi gibi ana bilgiler yer almalıdır.
  • 20 puan: Şirket faaliyetlerine uygunluk, yani başvurunun İş Alanı Belirtilen meslek kodları dahilinde başvuru yapılmış olması gerekmektedir.
  • 10 puan: İngilizce yeterlilik, B1 seviyesinde İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak gerekmektedir. Ek Puanlar başvuranın mesleği ve işverenin teklifine göre değişebilmekle beraber, kısaca, başvuranın mesleki kodu, tecrübesi, eğitim durumu ve maaşı olarak özetlenebilir.
  • 20 puan: Ek belgeler (maaş, tecrübe gibi)

Ayrıca gelecek olan çalışan; Şirket tarafından mesleki koduna uygun maaş teklifi almış olmalıdır. İngiltere’deki ilk maaşı yatana kadar en az bir ay geçinecek kadar birikimi olmalıdır (bunu işveren de karşılayabilir). Kaç yıllık vizeye başvuracağına Sponsor şirket karar vermektedir.

Çalışan İçin Süresiz Oturum

Çalışan gerekirse İngiltere içinde başka vizeye geçiş yapabilir veya başka sponsor bulup yeni COS no ile oturumunu devam ettirebilir. Gerekli kurallara uymaları halinde çalışan ve varsa dependantları (yani aile üyeleri) 5 yılın sonunda Süresiz Oturuma ve sonrasında Vatandaşlığa başvurabilir. Dependantlar (aile üyeleri) çalışma konusunda serbesttirler, dilerlerse kendi şirketlerini kurabilir veya bir kurumda maaşlı olarak çalışabilirler.