Küresel İş HAREKETLİLİĞİ VİZELERİ / Global Business Mobility

Küresel İş Hareketliliği Vizeleri / Global Business Mobility

11 Nisan 2022’de yürürlüğe giren Global Business Mobility (GMB) rotaları yani Küresel İş Hareketliliği vizeleri, İngiltere’de şube veya temsilcilik açmak isteyen firmalara alternatifler sunmaktadır. Birleşik Krallık’ta bir şube açmak veya temsilcilik kurmak için, firma ilgili sponsor lisansını alarak Birleşik Krallık’a Home Office tarafından yayınlanan meslek kodlarına uyan çalışanları transfer edebilir.

Küresel İş Hareketliliği vizelerinde İngilizce dil şartı yoktur. Çalışanlar dilerse aile üyelerini getirebilir.

Bu rotalardan faydalanabilmek için halihazırda Birleşik Krallık’ta aktif olarak ticaret yapmıyor olmanız gerekir. Bununla birlikte, Birleşik Krallık’ta daha önce var olduğunuzu göstermek başvurunuzu güçlendirecektir.

5 farklı Küresel İş Hareketliliği Vizesi bulunmaktadır:
1.İş Geliştirme Çalışanı Vizesi (UK Expansion Worker Visa)
İş Geliştirme Çalışanı Vizesi Nedir?

Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, üst düzey yönetici veya uzman çalışanını işlerini genişletmek üzere Birleşik Krallık’a transfer edebilmesini sağlar.

Şartları Nelerdir?

– Birleşik Krallık’ta şirket kuruluş aşamasında en fazla 5 çalışan olabilir. Ancak şirket kurulup aktif hale geldiğinde, şirket lisanslarına başka rotalar ekleyerek daha fazla çalışana sponsor olabilir.

-Transfer edilecek İş Geliştirme Çalışanının Sponsor Lisansı meslek koduna uygun olması gerekir.

-Yüksek gelirli değilse (yani yıllık maaşınız £73.900 altındaysa), Birleşik Krallığa gelmeden önce sponsor firmada en az on iki ay çalışmış olması gerekir.

-Meslek için gereken asgari uygun maaşın ödenmesi gerekir.

-Sponsor şirketin Birleşik Krallık’taki pozisyona gerçekten ihtiyacı olduğunu göstermesi gerekir.

-İngilizce dil şartı yoktur.

-Çalışan gönderecek firmanın, İş Geliştirme Çalışanı atayacağı sponsor lisansını alabilmesi ve bu rota ile çalışan gönderebilmesi için, Birleşik Krallık dışında bulunan ana işletmenin en az 3 yıldır ticari faaliyette bulunduğunu ve Birleşik Krallık’ta yeni bir şube kurma niyetinde olduğunu ispatlaması gerekmektedir.

Süresiz Oturum ve İngiltere Vatandaşlığı

Bir Birleşik Krallık Genişletme Çalışanı, başlangıçta bir yıllık vize alıp sonrasında sponsor lisansını güncelleyerek Nitelikli İşçi (Skilled Worker) vizesine geçebilir ve Birleşik Krallık’taki kalış sürelerini uzatarak Sınırsız Oturum ve takibinde İngiltere vatandaşlığı elde edebilir.

Dependant Bireyler (Aile Üyeleri)
Başvuru sahipleri, aile üyelerini dependant olarak İngiltere’ye getirebilir.
Dependantlar yani aile üyeleri çalışma konusunda serbesttir. Bir kurumda maaşlı olarak çalışabilir veya kendi şirketlerini kurabilirler.

Vizenizin Çıkması Ne Kadar Sürer?

Online başvuru yaptıktan, kimliğinizi kanıtladıktan ve belgelerinizi sağladıktan sonra, genellikle 3 hafta içinde bir karar alırsınız.

Başvurunuz daha uzun sürecekse sizinle iletişime geçilir. Nadir de olsa aşağıdaki sebeplerden ötürü bu süre uzayabilir:

• Destekleyici belgelerinizin doğrulanması gerekiyorsa

• Görüşmeye gelmeniz isteniyorsa

• Kişisel durumunuzla ilgili, örneğin cezai bir mahkumiyetiniz varsa

***Home Office’e ekstra bir hızlandırma ücreti ödeyerek de karar süresini hızlandırabilirsiniz.

2.Kıdemli veya Uzman Çalışan Vizesi (Senior or Specialist Worker Visa)
Kıdemli veya Uzman Çalışan Vizesi Nedir?

Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, üst düzey yöneticilerini veya uzman çalışanlarını Birleşik Krallık’a çalışmak üzere transfer edebilmesi için tasarlanmıştır.

Şartları Nelerdir?

-Transfer edilecek çalışanın firmanın Sponsor Lisansı meslek koduna uygun olması

-Birleşik Krallığa gelmeden önce, sponsor firmada en az bir yıl çalışmış olması (Eğer çalışan yüksek maaşlı ise bu kural uygulanmayabilir)

– İngiltere’de en az yıllık £42,400 veya yapacağı meslek için geçerli olan ortalama kadar yıllık maaşı olması (hangisi daha yüksekse)

Süresiz Oturum ve İngiltere Vatandaşlığı

Bu rotalar süresiz oturum vizesine doğrudan açık değildir fakat bu rota ile gelen çalışanların Skilled Worker (Nitelikli Çalışan) vizesine geçiş yapması ve vatandaşlığa giden yolun açılması mümkündür.

Firma sponsor lisansını güncelleyerek, Skilled Worker (Nitelikli Çalışan) vizesi ile çalışanlarını istihdam edebilir.

Dependant Bireyler (Aile Üyeleri)

Başvuru sahipleri, aile üyelerini dependant olarak İngiltere’ye getirebilir.
Dependantlar yani aile üyeleri çalışma konusunda serbesttir. Bir kurumda maaşlı olarak çalışabilir veya kendi işerini kurabilirler.

3. Hizmet Sağlayıcı Vizesi (Service Supplier Visa)
Hizmet Sağlayıcı Vizesi Nedir?

Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, Birleşik Krallık’ın uluslararası ticaret anlaşmalarının kapsadığı hizmetleri sağlamak için, firmada çalışan veya dışardan hizmet sağlayan bir profesyoneli Birleşik Krallık’a transfer edebilmesini sağlar.

Şartlar Nelerdir?

-Transfer edilecek Hizmet Sağlayıcının, Sponsor lisansı meslek koduna uygun mesleki beceri düzeyine sahip olması

-Sponsor firma ile uluslararası geçerli bir sözleşme imzalamış olması

-Birleşik Krallığa gelmeden önce, sponsor firmada en az bir yıl çalışmış olması, eğer dışardan hizmet sağlıyorsa az bir yıllık mesleki tecrübesi olması

-Asgari maaş eşiği yoktur

Süresiz Oturum ve İngiltere Vatandaşlığı

Bu rotalar süresiz oturum vizesine doğrudan açık değildir fakat, bu rota ile gelen çalışanların Skilled Worker (Nitelikli Çalışan) vizesine geçiş yapması ve vatandaşlığa giden yolun açılması mümkündür. Firma sponsor lisansını güncelleyerek, Skilled Worker (Nitelikli Çalışan) vizesi ile çalışanlarını istihdam edebilir.

Dependant Bireyler (Aile Üyeleri)
Başvuru sahipleri, aile üyelerini dependant olarak İngiltere’ye getirebilir.
Dependantlar yani aile üyeleri çalışma konusunda serbesttir. Bir kurumda maaşlı olarak çalışabilir veya kendi şirketlerini kurabilirler.

4. Mezun Stajyer Vizesi (Graduate Trainee Visa)
Mezun Stajyer Vizesi (Graduate Trainee Visa) Nedir?

Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, üst düzey bir yönetici veya uzman rolüne hazırlamak amacıyla işe almış olduğu lisans veya üstü eğitim almış çalışanını, Birleşik Krallık’a transfer edebilmesini sağlar.

Şartları Nelerdir?

-Transfer edilecek Mezun Stajyerin, yapacağı iş için yeterliliği olması

-Birleşik Krallığa gelmeden önce sponsor firmada en az üç ay çalışmış olması

-Birleşik Krallık’da en az £23.100 veya yapacağı meslek için geçerli olan miktarın %70 i kadar yıllık maaşı olması (hangisi daha yüksekse)

Sponsor firma, lisansı ile istediği sayıda Mezun Stajyeri Birleşik Krallık’a transfer edebilir. (Eskiden bu rakam her yıl için 20 kişiyle sınırlıydı, şimdi bu sınırlama kaldırılmıştır).

Süresiz Oturum ve İngiltere Vatandaşlığı

Bu rotalar süresiz oturum vizesine doğrudan açık değildir fakat, bu rota ile gelen çalışanların Skilled Worker vizesine geçiş yapması ve vatandaşlığa giden yolun açılması mümkündür. Firma sponsor lisansını güncelleyerek, Nitelikli Çalışan (Skilled Worker) vizesi ile çalışanlarını istihdam edebilir.

Dependant Bireyler (Aile Üyeleri)

Başvuru sahipleri, aile üyelerini dependant olarak İngiltere’ye getirebilir.
Dependantlar yani aile üyeleri çalışma konusunda serbesttir. Bir kurumda maaşlı olarak çalışabilir veya kendi şirketlerini kurabilirler.

5. Geçici Çalışan Vizesi (Secondment Worker Visa)

Geçici Çalışan Vizesi Nedir?

Birleşik Krallık dışında bulunan ve Sponsorluk Lisansı almış olan firmaların, yüksek değerli bir sözleşmenin veya yatırımın bir parçası olarak Birleşik Krallık’a geçici olarak çalışan transfer edebilmesini sağlar.

Geçici Çalışan vizesi için gerekli olan “yüksek değerli yatırım veya sözleşmenin” tanımı ise şu şekildedir: yılda en az £10 milyon ve toplamda en az £50 milyon değerinde mal veya yatırımı kapsıyor olması.

Şartlar Nelerdir?

-Transfer edilecek Geçici Çalışanın, diğer Küresel İş Hareketliliği rotalarında olduğu gibi, sponsor lisansı meslek koduna uygun mesleki beceri düzeyine sahip olması

-Birleşik Krallığa gelmeden önce, sponsor firmada en az bir yıl çalışmış olması (Eğer çalışan yüksek maaşlı ise bu kural uygulanmayabilir)

-Asgari maaş eşiği yoktur

Süresiz Oturum ve İngiltere Vatandaşlığı

Bu rotalar süresiz oturum vizesine doğrudan açık değildir fakat, bu rota ile gelen çalışanların Nitelikli Çalışan (Skilled Worker) vizesine geçiş yapması ve vatandaşlığa giden yolun açılması mümkündür. Firma sponsor lisansını güncelleyerek, Skilled Worker vizesi ile çalışanlarını istihdam edebilir.

Dependant Bireyler (Aile Üyeleri)

Başvuru sahipleri, aile üyelerini dependant olarak İngiltere’ye getirebilir.

Dependantlar çalışma konusunda serbesttirler, kendi şirketlerini kurabilir veya bir kurumda maaşlı olarak çalışabilirler.