NİTELİKLİ ÇALIŞAN VİZESİ / Skilled Worker Visa

Nitelikli Çalışan Vizesi / Skilled Worker Visa

Sponsorluk Lisansı olan İngiltere merkezli bir şirketten iş teklifi alıp İngiltere’ye yerleşim sağlayan bir vize türüdür. Başvuru sahibi ve varsa aile üyeleri (dependantları) için süresiz oturum ve vatandaşlık yolu açıktır.

İngiltere’de bir işverenden sponsorluk gerektiren Nitelikli Çalışan (Skilled Worker) vizesine doğrudan başvurulabildiği gibi, başka rotalardan geçiş yapılması da mümkün. İngiltere’de eğitim alınmış olsun veya olmasın, İngiltere’den veya Türkiye dahil başka bir ülkeden bu vizeye başvuru yapılabilir.

Sponsor yoksa;
İngiltere’de iş kurarak/bir firmaya ortak olarak veya Türkiye dahil başka bir ülkede aktif ticaret yapan firma İngiltere şubesini açarak ve doğru rotaları takip ederek Nitelikli Çalışan (Skilled Worker) vizesine geçiş yapabilir ve bu vizeyle 5 yılı tamamlayıp, önce süresiz oturum ve akabinde ise vatandaşlık hakkı kazanılır.

Veya

İngiltere için yürürlükten kalkan Ankara Anlaşması yerine sunduğumuz yeni Vize Yöntemi Self-Sponsorship ile Ankara Anlaşmasında olduğu gibi İngiltere’de bir sponsora ihtiyaç duymadan kendi işinizde çalışmak üzere İngiltere’ye gelip, oturum alabilirsiniz.

Şartları Nelerdir?

Bu vize türüne başvurabilmek için gelecek olan çalışanın puanlama sisteminde Zorunlu kategori (50 puan) ve Ek puanlar (20 puan) ile toplamda en az 70 puan alması gerekir.

Zorunlu Kategori

  • 20 Puan: İşverenden temin edilecek Sponsorluk Sertifikası. Bu belgede başvuru sahibinin adı, yapacağı işin detayları, maaş ve başlangıç tarihi yer almalıdır.
  • 20 Puan: İş Alanı Belirtilen meslek kodları dahilinde başvuru yapılmış olması
  • 10 Puan: İngilizce Yeterlilik B1 seviyesinde İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmalısınız.

Ek Puanlar

Ek Puanlar başvuranın mesleği ve işverenin teklifine göre değişebilmekle beraber kısaca; Başvuranın mesleki kodu, tecrübesi, eğitim durumu ve maaşı olarak özetlenebilir.

Finansal Gereklilikler

Eğer başvuru sahibi Birleşik Krallık dışından ve ülkeye giriş için vize başvurusu yapıyorsa, ya da vize başvuru tarihinde Birleşik Krallık içinde 12 aydan kısa süre geçerli bir vizeye sahipse belirtilen iki şarttan birini yerine getirmek zorundadır:

1- Banka hesabında en az £1,270 göstermek,

2- Bir sponsorun, minimum £1,270’u başvuru sahibi için karşılayacağını kanıtlaması

Tutarın banka hesabında minimum 28 gündür sabit durduğunun, hesap dökümleriyle kanıtlanması gerekir.

Dependant Bireyler (Aile Üyeleri)

Başvuru sahipleri, aile üyelerini dependant olarak İngiltere’ye getirebilir.

Dependantlar yani aile üyeleri çalışma konusunda serbesttirler, kendi şirketlerini kurabilir veya bir kurumda maaşlı olarak çalışabilirler.

Ek / İkinci İş Yapma

Haftalık 20 saatten az çalışmak ve ana işin saatleri dışında kalmak şartıyla; Skilled Worker, Sponsorluk sertifikasında belirtilen meslek koduna ya da Shortage Occupation listesine giren ek işi yapabilir. Home Office’i (İngiltere İç İşleri Bakanlığı) bilgilendirmesine gerek yoktur.

Eğer ek iş yukarıdaki tanıma uymuyorsa (20 saatten fazla çalışılan işler ek iş olarak kabul edilmez) bu iş için yeni bir Sponsorluk Sertifikası alması ve yeniden vize başvurusu yapması gerekir.