Scale-Up VİZESİ

Scale-Up Vizesi

Scale Up Vizesi Nedir?

Ölçek büyütme / Scale-Up vizesi 22 Ağustos 2022’de yürürlüğe girmiştir. Küresel yetenekleri Birleşik Krallık’a çekmeyi amaçlayan yepyeni bir rotadır.

Bu rotadaki başvuru sahipleri, Birleşik Krallık’ta Scale Up yetkilendirilmesi verilmiş olan bir şirketten sponsorlu bir iş teklifi almalıdır.

Scale-Up vizesinin benzersiz özelliklerinden bir diğeri, İngiltere’deki ilk 6 aylık süreçten sonra sponsorluk olmadan farklı bir işe veya işverene geçmenin mümkün olmasıdır. İlk 6 aylık dönemden sonra serbest meslek sahibi olmak da mümkündür.

Scale Up İçin Gereklilikler Nelerdir?

Teklif edilen iş, nitelikli ve minimum lisans düzeyinde (RQF 6 ve eşdeğeri) olmalı

Yıllık maaş aşağıdakilerden hangisi en yüksek ise ona göre belirlenmelidir:

– Minimum £33.000

– Söz konusu meslek için piyasada geçerli ücret

Diğer Gereklilikler Nelerdir?

B1 İngilizce şartı (konuşma, dinleme, okuma, yazma)

Muaf değilse, 28 gün boyunca hesabında £1270 olması

Bir firmanın Scale Up yetkisi alabilmesi için; son üç yılda en az %20 büyüme göstermiş olması gerekmektedir (ciro veya çalışan sayısı olarak). Ayrıca söz konusu firmanın hesaplanan bu 3 yılın başında en az 10 çalışanı olması gerekmektedir.

Vize Uzatma Süreci Nasıl İşler?

Scale Up vizesinde ilk başvuru için bir sponsor gerekirken, uzatmalar için gerekmeyebilir. Sponsorsuz uzatma başvurusu yapabilmek için temel kural, başvuranın aldığı vizenin en az yarı süresi boyunca mesleğine uygun maaş aldığını kanıtlamasıdır.

Başvuru onaylanırsa başlangıçta 2 yıllık vize verilir ve bu vize 3 yıl daha uzatılabilir. 

Oturum ve Vatandaşlık 

Scale-Up vizesi, Birleşik Krallık’ta yerleşime giden bir yoldur. 5 yılın sonunda Sınırsız Oturum, akabinde İngiltere Vatandaşlığı alınır. 

Dependant Bireyler

Başvuru sahibi, aile üyelerini dependant olarak İngiltere’ye getirebilir. Dependantlar çalışma konusunda serbesttirler, kendi şirketlerini kurabilir veya bir kurumda maaşlı olarak çalışabilirler.

Gerekli kurallara uymaları halinde başvuru sahibi ve varsa dependantları 5 yılın sonunda Süresiz Oturuma ve sonrasında Vatandaşlığa başvurabilir.