Yüksek POTANSİYELLİ BİREY VİZESİ / High Potential Individual (HPI) Visa

Yüksek Potansiyelli Birey Vizesi / High Potential Individual (HPI) Visa

Bu vize Yüksek Potansiyelli kişilerin iş teklifi olmadan ve herhangi bir sponsorluğa gerek kalmadan çalışmak için İngiltere’ye gelebileceği özel bir vize türüdür.

Bu vizeye başvurabilmek için iş/sponsor bulma gerekliliği yoktur. Ancak başvurusu sahibinin, başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde, Birleşik Krallık dışından aldığı mezuniyetin Home Office’in (İngiliz İçişleri Bakanlığı) sitesinde yayınlanan dünya üniversiteler sıralamasında ilk 50’ye girmiş olması gerekmektedir.

Eğer herhangi bir İngiliz Üniversitesi’nden mezun olunmuşsa direkt olarak Mezun Vizesi alınır. Üniversitenin ilk 50’ye girmiş olma şartı aranmaz.

HPI (Yüksek Potansiyelli Birey Vize) Başvurusu İçin Diploması Geçerli Olan Üniversiteler Listesi (Alfabetik Olarak Sıralanmıştır)*

 • California Institute of Technology (Caltech) USA
 • Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong
 • Columbia University USA
 • Cornell University USA
 • Duke University USA
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL Switzerland) Switzerland
 • ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland
 • Harvard University USA
 • Johns Hopkins University USA
 • Karolinska Institute Sweden
 • Kyoto University Japan
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA
 • McGill University Canada
 • Nanyang Technological University (NTU) Singapore
 • National University of Singapore Singapore
 • New York University (NYU) USA
 • Northwestern University USA
 • Paris Sciences et Lettres – PSL Research University France
 • Peking University China
 • Princeton University USA
 • Stanford University USA
 • Tsinghua University China
 • University of British Columbia Canada
 • University of California, Berkeley USA
 • University of California, Los Angeles (UCLA) USA
 • University of California, San Diego USA
 • University of Chicago US USA
 • University of Hong Kong Hong Kong
 • University of Melbourne Australia
 • University of Michigan-Ann Arbor USA
 • University of Munich (LMU Munich) Germany
 • University of Pennsylvania USA
 • University of Texas at Austin USA
 • University of Tokyo Japan
 • University of Toronto Canada
 • University of Washington USA
 • Yale University USA

*Bu liste 1 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihleri arasında mezun olanlar için geçerlidir.

Diğer Gereklilikler Nelerdir?

B1 seviyesi İngilizce dil yeteneği (konuşma, dinleme, okuma, yazma) ve Birleşik Krallık’ta 12 aydan daha az bir süre ikamet etmiş başvuru sahipleri için banka hesabında 28 gün boyunca £1,270 olduğunun ispatı gerekmektedir.

Mezun olunan derece doktora ise, başvuru sahibine 3 yıllık vize; diğer tüm durumlarda ise 2 yıllık vize verilecektir.

Dependant Bireyler (Aile Üyeleri)

Başvuru sahipleri, aile üyelerini dependant olarak İngiltere’ye getirebilir.

Dependantlar yani aile üyeleri çalışma konusunda serbesttirler, kendi şirketlerini kurabilir veya bir kurumda maaşlı olarak çalışabilirler.